შოუ ზღაპართა ქვეყანაში - მუსიკალური წარმოდგენა / 2016წ.