რეკვიემი / 2014წ.

თეატრის ცნობილი კრიტიკოსი და ისტორიკოსი ვასილ კიკნაძე პიესას "რექვიემი" უძღვნის დიდ ქართველ თეატრალურ მოღვაწეთა ნათელ ხსოვნას, რომელთაც სიცოცხლე შესწირეს სამშობლოსა და ხელოვნების სამსახურს, მაგრამ დრომ, რომელმაც "უხვად მოიტანა სისხლი და ცრემლები" არ დაინდო ისინი, პიესას საფუძვლად დაედო ვასილ კიკნაძისავე ნაშრომი "წამებული რაინდები".
სპექტაკლის მთავარი გმირები არიან დიდი ქართველი რეჟისორი სანდრო ახმეტელი და რუსთაველის სახელობის თეატრის მთავარი შემოქმედებითი ბირთვი, რომელიც 1937 წელს ბოლშევიკურ ტერორს ემსხვერპლნენ.
თეატრმა და რეჟისორმა ლილი ბურბუთაშვილმა, იმიტომ მოჰკიდა ხელი ამ დრამატული ამბით აღსავსე ნაწარმოების დადგმას, რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ არასოდეს დაივიწყოს თავისი ქვეყნისა და თანამემამულეთა წარსული, რათა მომავალში აღარასოდეს განმეორდეს ისტორიის ტრაგედია.