კოლხეთის შვილობილი / 2012 წ.

პიესის ავტორი – ირენა კესკიული
რეჟისორი – რაჟდენ კერვალიშვილი
მხატვარი – ნინო ჯაყელი
ქორეოგრაფი – ნინა კერვალიშვილი