სტუმარ მასპინძელი / 2010 წ.

პიესის ავტორი – ვაჟა–ფშაველა
დამდგმელი რეჟისორი – დავით ტოროშელიძე
დამდგმელი მხატვარი – ირაკლი შეწირული
პლასტიკა – გოგა ოსეფაშვილი
სასცენო მოძრაობა – პაატა მხეიძისა


  • მონაწილეობენ: ცოტნე საგინაძე, მამუკა ბოგვერაძე,