რობინ ჰუდი / 1970 წ.

ავტორი – ს. ზაიაცკი, რეჟისორი – თემურ აბაშიძე, მხატვარი – ქოჩაკიძე,სლოვინსკი,ჩიკვაიძე