ლამანჩელი / 1982 წ.

ავტორი – დ. ვასერმან, დ. დერიონი
რეჟისორი – თემო  აბაშიძე
მხატვარი – მიხეილ ჭავჭავაძე