ღალატი / 1954 წ.

ავტორი – ა. სუმბათაშვილი
რეჟისორი – ნიკოლოზ მარშაკი
მხატვარი – დინარა ნოდია