დიდი ერეტიკოსი / 1937 წ.

ავტორი – ი. პერსონოვი
რეჟისორი – გიორგი ტოვსტონოგოვი
ხატვარი – მიხეილ გოცირიძე