ლამპარი / 1947 წ.

ავტორი- – მიხეილ ჯაფარიძე
რეჟისორი – გ.ლაღიძე
მხატვარი – სოსო გაბაშვილი
კომპოზიტორი – რევაზ ლაღიძე