კომბლე / 1940 წ.

ავტორი – გიორგი ნახუცრიშვილი, რეჟისორი – შავიშვილი, მხატვარი – ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი – ვასილ შავერზაშვილი