მაჭანკალი

პიესა „მაჭანკალი“ ილია ჭავჭავაძემ, 1881 წელს, ცნობილი ქართველი მსახიობის, ნატო გაბუნიას ბენეფისისთვის საგანგებოდ დაწერა. მწერალმა თავისივე ნაწარმოები, ყველასთვის კარგად ნაცნობი, „კაცია-ადამიანი?!“ პიესად აქცია. ორმოქმედებიანი ვოდევილი ლუარსაბისა და დარეჯანის გაცნობისა და დაქორწინების ამბავს გვიამბობს. ირონიითა და იუმორით სავსე სპექტაკლი 12+ და უფროსი ასაკის მაყურებლისთვისაა განკუთვნილი.