დიანა რიკაძე

ფინანსური მენეჯერი

2013 წ. - ს.ს.ი.პ. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი – ფინანსური მენეჯერი
2008 - 2013 წ. შ.პ.ს. ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი – მთავარი ბუღალტერი
2008 - 2012 წ. ს.ს.ი.პ. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი – ბუღალტერი
2006 - 2008 წ. ს.ს.ი.პ. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი – შესყიდვების მენეჯერი
2005 - 2012 წ. კავშირი „ თეატრალური სახელოსნო“ – მთავარი ბუღალტერი
1997 - 2003 წ. მთაწმინდა – კრწანისის რაიონის გამგეობა – მთავარი სპეციალისტი