ლომგულ მურუსიძე

თეატრის მხატვრობა:

მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი:
  ,, ირინეს ბედნიერება''
ოზურგეთის დრამატული თეატრი:
 ,, გამარჯობათ, ხალხო!''
 ,, ლალი, სიყვარული და სხვები''
 ,,მეფე ლირი თავშესაფარში''
რუსთავის დრამატული თეატრი:
  ,, ბატი კომშით''
  ,, დარისპანის გასაჭირი''
  ,, კლინიკური ქორწინება''
ქუთაისის დრამატული თეატრი:
  ,, საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი''
ცხინვალის თეატრი:
  ,, მატარებელი''