ნინო სურგულაძე

თეატრის მხატვრობა:

მარჯანიშვილის თეატრი:
  ,,ეუხენა ბალბოა''
  ,,ჰამლეტი''

 კოსტიუმების მხატვარი:

მარჯანიშვილის თეატრი:
  ,,კოტე მარჯანიშვილი''
  ,,ჟოლო''
  ,,როგორც გენებოთ''