აფიშა

24 სექტემბერი ეჟენ იონესკო „ორთა ბოდვა “ რეჟისორი: კოკო როინიშვილი მცირე სცენა 20:00
25 სექტემბერი შარლ პერო „წითელქუდა“ რეჟისორი: ოთარ ბაღათურია დიდი სცენა 15:00
მამუკა სალუქვაძე „სიმარტოვე “ რეჟისორი: დიმიტრი ხვთისიაშვილი მცირე სცენა 20:00
26 სექტემბერი ვაჟა-ფშაველა „შვლის ნუკრის ნაამბობი“ რეჟისორი: ნიკოლოზ საბაშვილი მცირე სცენა 13:00
ილია ჭავჭავაძე „სარჩობელაზედ“ რეჟისორი: ოთარ ბაღათურია მცირე სცენა 19:00