გიორგი ყორღანაშვილი

 მოზარდ მაყურებელთა თეატრში განსახიერებული როლები

მოგზაური - იაროსლავ სტელმახი "ავი ლომისგან დღეს, ვინ გადაარჩენს ტყეს?" რეჟ: ოთარ ბაღათურია